Contact

Algemene vragen
info@ijfff.nl

Initiatiefnemers:

Kristen Denkers              
Kristen@ijfff.nl
06-24188330
Jeroen van Kemenade
Jeroen@ijfff.nl
06-39226866


postadres
Ben van Meerendonkstraat 182
1087 LN Amsterdam


kvk: 54887127
bankreknr: 0122 3783 85